Notowania

DELKO: strona spółki
28.02.2019, 16:52

DEL Zakup sieci sklepów spożywczych od spółki Megana Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2018 z dnia 21 listopada 2018r., Delko SA informuje, że w dniu 28 lutego 2019 r. kupiła sieć 24 sklepów własnych i 57 franczyzowych prowadzących sprzedaż głównie artykułów spożywczych w Krakowie i okolicach.
Zakupu dokonano podpisując umowę przyrzeczoną sprzedaży udziałów w spółce Megana Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na mocy której Delko SA nabyła 100% udziałów w spółce Megana Sp. z o.o. i z tym dniem przejęła nad nią kontrolę. Spółka MEGANA Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy kapitałowej Megana. Grupa prowadzi sklepy pod marką Nasze Sklepy Avita, która jest rozpoznawalna na rynku lokalnym od ponad 20 lat. Sklepy zlokalizowane są w województwie małopolski, śląskim, opolskim, podkarpackim. Zatrudnienie w Grupie Megana wynosi około 240 osób. W roku 2017 skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej Megana wyniosły 88.834 tys. zł. Cena za 100% udziałów w spółce Megana Sp. z o.o. wynosi 2.780.000 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych). Majątek oraz wyniki spółki Megana będą podlegały konsolidacji w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Delko SA, począwszy od 1 marca 2019 r. Podpisana umowa jest konsekwencją strategii Grupy Kapitałowej Delko, która obok rozwoju organicznego uwzględnia również rozwój poprzez akwizycję segmentu detalicznego w FMCG, które umacniają rynkową pozycję Grupy.

Inne komunikaty