Notowania

EKOBOX: strona spółki
18.03.2019, 21:22

EBX Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki EKOBOX SA informuje, że Pan Rafał Mularczyk złożył w dniu 18 marca 2019 rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja wchodzi w życie z dniem złożenia. Jako przyczynę rezygnacji podano powody osobiste.

Inne komunikaty