Notowania

ASTRO: strona spółki
19.03.2019, 14:39

ASR Zawiadomienia w trybie art. 69 pkt 1 i 2 Ustawy o ofercie

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęły zawiadomienia pana Ryszarda Krajewskiego i spółki RK Productions Sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta wynikających z rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Pełne treści zawiadomień załączono do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty