Notowania

ASTRO: strona spółki
19.03.2019, 15:08

ASR Wzrost dochodów z kanału E-Sport TV

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż dzięki utrzymaniu dynamicznego wzrostu oglądalności kanału E-Sport TV na początku bieżącego roku Emitent zanotował blisko czterokrotny wzrost dochodów generowanych z działalności kanału (wynik za luty 2019 r. w porównaniu do grudnia 2018 r.). W efekcie już w lutym 2019 r. przychody z E-Sport TV przekroczyły koszty bieżące związane z prowadzeniem kanału, a zatem jego działalność wygenerowała zysk dla Spółki.
W ocenie Zarządu można oczekiwać utrzymania tendencji wzrostowych w zakresie oglądalności, co powinno przekładać się na systematyczny wzrost rentowności kanału E-Sport TV w nadchodzących kwartałach.

Inne komunikaty