Notowania

CELTIC: strona spółki
27.03.2019, 16:09

CPD Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 26 marca 2019 roku Spółka otrzymała od: Laxey Investors Ltd, Laxey Partners Ltd, LP Value Ltd, LP Alternative Fund Lp, The Value Catalyst Fund Limited, CPD S.A., podmiotów blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w CPD S.A., oraz Elżbiety Wiczkowskiej Prezes Zarządu Spółki, powiadomienia o transakcjach na akcjach, zawartych 22 marca 2019 roku, o którym mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.
Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty