Notowania

INT ZMIANA STANU POSIADANIA AKCJONARIUSZA - ZAWIADOMIENIE

Zarząd INTERNITY SA informuje, ze otrzymał od akcjonariusza RUBICON PARTNERS SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania oraz zmniejszeniu udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Internity SA.
W związku ze zbyciem 340 000 akcji (4,14%) w dniu 26 marca 2019 roku (data rozliczenia 26 marca 2019) w wyniku ogłoszonej przez spółkę INTERNITY SA z siedzibą w Warszawie oferty skupu akcji własnych, zaangażowanie spółki RUBICON PARTNERS uległo zmniejszeniu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Przed zbyciem spółka RUBICON PARTNERS posiadała 430 252 akcje INTERNITY, które stanowiły 5,24 % udziału w kapitale i dawały prawo do 430 252 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,24 % w głosach na walnym zgromadzeniu. W wyniku zbycia spółka RUBICON PARTNERS posiada 90 252 akcje INTERNITY, które stanowią 1,10 % udziału w kapitale i dają prawo do 90 252 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 1,10 % w głosach na walnym zgromadzeniu. Zawiadomienie w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty