Notowania

TALEX: strona spółki
5.04.2019, 20:58

TLX Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 19 grudnia 2018 roku (publikacja raportu bieżącego nr 23/2018) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,06 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z lutego 2019 roku, o wartości netto 457 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa usług informatycznych.

Inne komunikaty