Notowania

DELKO: strona spółki
11.04.2019, 13:09

DEL Zakup 50% udziałów spółki detalicznej A&K HURT-MARKET Sp. z o.o.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku, dotyczącego podpisania przez DELKO S.A. przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów spółki A&K HURT-MARKET Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, Zarząd Delko S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2019 roku Spółka zawarła umowę sprzedaży 51.751 (pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) udziałów spółki A&K HURT-MARKET Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, o łącznej wartości nominalnej 2.587.550 PLN (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), co stanowi 50% (pięćdziesiąt) procent kapitału zakładowego ww. spółki, za cenę zakupu wynoszącą 7.000.000 zł (siedem milionów złotych).
A&K HURT-MARKET Sp. z o.o. działa w obszarze handlu detalicznego artykułami spożywczo-przemysłowymi od ponad 20 lat. Spółka posiada 7 supermarketów pod markami A&K i SPAR zlokalizowanych w Mielcu. Spółka posiada nieruchomość, w której znajduje się centralny magazyn logistyczny oraz supermarket pod szyldem A&K. Obroty Spółki w 2018 roku wyniosły ponad 114 mln. zł. Spółka zatrudnia około 220 osób. Niniejsza transakcja jest zamknięciem kolejnego etapu zakupu spożywczych sieci detalicznych. W efekcie przeprowadzonych akwizycji, Grupa Kapitałowa Delko umocniła swoją pozycję w segmencie detalicznym handlu towarami spożywczymi, chemią gospodarczą oraz kosmetykami.. Szacowane roczne obroty Grupy w tym segmencie wyniosą ponad 300 mln złotych, co będzie stanowić ponad 35% skonsolidowanej sprzedaży Grupy Kapitałowej Delko.

Inne komunikaty