Notowania

AIN Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 23/2016 z dnia 15 maja 2016 r. informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2019 r. zawarto aneks do umowy pożyczki z dnia 14 maja 2016 r. w kwocie 2.000.000,00 zł, który zmienił termin zwrotu pożyczki z 36 miesięcy na 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-04-17
AIN Transakcje dokonane przez Prezesa Zarządu
1,06
0,00
2019-04-15
AIN Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
1,06
+2,83
2019-04-12
AIN Nabycie akcji własnych
1,13
-6,19
2019-04-11
AIN Nabycie akcji własnych
1,15
-1,74
2019-01-29
AIN Podjęcie decyzji o połączeniu
0,75
0,00
2019-01-09
AIN Nabycie akcji własnych
0,61
+26,23
2019-01-08
AIN Korekta zawiadomienia z dnia 2 stycznia 2019 r.
0,61
+13,11
2019-01-08
AIN Prognoza finansowa na rok 2019
0,61
+13,11
2019-01-04
AIN Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów
0,61
0,00
2018-12-11
AIN Nabycie akcji własnych
0,71
+4,23