Notowania

DIGITAL: strona spółki
25.04.2019, 16:27

DGL Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniesienie aportu do spółki z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Emitent informuje, że w dniu 24 kwietnia 2019 r. zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Digital Avenue sp. z o.o. (spółka z o.o.) w której objął 100% udziałów. Operacja ta jest wynikiem realizacji uchwały nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A. z dnia 26 kwietnia 2018 r. Podstawową działalnością spółki z o.o. będzie prowadzenie portali internetowych dotychczas prowadzonych przez spółkę akcyjną.
Emitent objął 1.200 udziałów w spółce z o.o. o łącznej wartości nominalnej 60.000 zł. Jako wkład do spółki z o.o. został wniesiony: 1) Aport o wartości 199.000 zł w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wyodrębnionego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołu składników materialnych i niematerialnych służących prowadzeniu portali, w tym zobowiązania i należności. W szczególności wkład obejmuje serwisy internetowe znajdujące się pod adresami; https://styl.fm, https://dziecko.fm, https://fotosik.pl, https://zaradnakobieta.pl, wraz z całą zawartością przedmiotowych serwisów. 2) Aport o wartości 1000 zł, w postaci praw z rejestracji domen: adlab.com.pl, adlab.pl, blopix.pl, digitalavenue.pl, digitalavenue.pl, erosik.pl, fashionstyle.pl, foreo.pl, fotoradary.com, fotosik.com, fotosik.eu, fotosik.pl, fotozegarek.pl, fryzjer.net, gimbla.pl, hades.pl, ikf.com.pl, ikf.pl, jakja.pl, linklab.pl, mapquest.pl, medousa.pl, megasoft.pl, mobler.pl, opis.pl, programy.biz.pl, przepisykuchenne.info, puszczak.pl, sfmapps.pl, strzelgola.com, strzelgola.pl, styl.fun, styl.live, styl.news, stylfan.pl, stylfun.pl, supergry.com.pl, supergry.eu, supergry.pl, turbosoft.pl, webcast.pl, wielokont.pl. 3) Wkład pieniężny o wartości 40.000 zł. Celem Emitenta jest znalezienie inwestora dla spółki Digital Avenue sp. z o.o. oraz rozpoczęcie nowej działalności przez spółkę akcyjną.

Inne komunikaty