Trwa ładowanie...
bDyIKkPV

Notowania

IMAGIS: strona spółki
26.04.2019, 20:26

IMG Wygaśnięcie umowy kredytowej spółki zależnej i podjęcie negocjacji z bankiem

Zarząd spółki Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że powziął informację, że spółka zależna Emapa SA nie doszła w dniu dzisiejszym do porozumienia z Alior Bank S.A. w sprawie przedłużenia umowy kredytu w rachunku bieżącym, na kwotę 500.000 zł przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej. W związku z powyższym umowa kredytowa wygasła i kwota kredytu stała się wymagalna.
Emapa S.A. kontynuuje negocjacje z bankiem w sprawie ustalenia warunków spłaty kredytu. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.

Inne komunikaty

bDyIKkQD