Notowania

GTY Akcjonariusze powyżej 5% na NWZ w dniu 29 kwietnia 2019 roku

Zarząd Spółki Grupa Trinity S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 kwietnia 2019 roku.
Akcjonariusz: Vendaxa Limited Liczba akcji zarejestrowanych na NWZ: 1 147 506 Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na NWZ: 1 147 506 Udział w liczbie głosów na NWZ: 100% Udział w ogólnej liczbie głosów: 88,66%

Inne komunikaty