Trwa ładowanie...
bDzArxZx

Notowania

KVT Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2019 r.

Zarząd Krynica Vitamin S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 6 maja 2019 r., w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych realizowanym na potrzeby przygotowania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 r., podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych.
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Emitenta za rok obrotowy 2019 [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2018 roku]: Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta: - przychody netto ze sprzedaży: 52.284 tys. zł [55.273 tys. zł], - strata ze sprzedaży brutto: 27 tys. zł [zysk brutto 1.579 tys. zł], - strata netto: 30 tys. zł [zysk netto 1.312 tys. zł]. Wstępne wyniki finansowe Emitenta: - przychody ze sprzedaży: 52.261 tys. zł [55.264 tys. zł], -zysk ze sprzedaży brutto: 34 tys. zł [1.673 tys. zł], - zysk netto: 30 tys. zł [1.407 tys. zł]. Zarząd Emitenta informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2019 r. najistotniejszy wpływ miały w szczególności takie czynniki jak: - niższe przychody ze sprzedaży, w których znaczny udział stanowiła sprzedaż do klientów mniej rentownych, - spadek poziomu marży wynikający m.in. ze wzrostu kosztów produkcji, głównie energii oraz wynagrodzeń. Jednocześnie Spółka przypomina, że w prowadzonej działalności Emitent dostrzega pewną sezonowość osiąganych przychodów w ciągu poszczególnych kwartałów roku obrotowego. Zapotrzebowanie na produkty Emitenta jest największe w okresie wiosenno-letnim. W kolejnych miesiącach Spółka spodziewa się poprawy wyników w efekcie wzrostu skali sprzedaży w okresie letnim, na który przypada szczyt sezonu sprzedażowego. Emitent przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną przekazane w raporcie kwartalnym za I kwartał 2019 r., który zostanie opublikowany w dniu 13 maja 2019 r.

Inne komunikaty

bDzAryaf