Notowania

FASTFIN: strona spółki
8.05.2019, 12:23

FFI Otrzymanie pisma od Nadzorcy Sądowego

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 8 maja 2019 roku wpłynęło do siedziby Spółki pismo od Nadzorcy Sądowego Pana Kamila Hajduka adresowane do Zarządu oraz wierzycieli Emitenta.
Zarząd Spółki, uznając informację za istotną wobec zwołanego na dzień 23 maja 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekazuje pełną treść otrzymanego pisma w formie załącznika do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty