Notowania

ULG Zawarcie umowy na port i wydanie gry Professional Fishing na Playstation 4 i Xbox One

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zawarciu przez Spółkę z UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie („UF GAMES”) umowy na mocy której UF GAMES otrzymała licencje do wydania gry Professional Fishing na konsoli Playstation 4 i Xbox One. Planowany termin premiery gry Professional Fishing na konsoli Playstation 4 i Xbox One to Q4 2019. Gra zostanie przeportowana i wydana przy współpracy z Forever Entertainment S. A.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty