Notowania

BPN Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy ze spółki zależnej na rzecz Emitenta

Zarząd BLACK POINT S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 maja 2019 r. Zgromadzenie Wspólników Eco Service Sp. z o.o. (Spółka Zależna), w której Emitent posiada 100% udziałów, podjęło uchwałę w sprawie wypłaty 2.500.000zł dywidendy z kapitału zapasowego Spółki Zależnej na rzecz Emitenta w następujących terminach:
- kwota 1.000.000zł zostanie wypłacona do dnia 30 czerwca 2019r. - kwota 1.500.000zł zostanie wypłacona do dnia 30 czerwca 2020r. Zarząd Emitenta uznał niniejszą informacją za istotną z uwagi za potencjalny znaczący wpływ wypłaty dywidendy na przyszłe wyniki Emitenta.

Inne komunikaty