Notowania

KLON: strona spółki
22.05.2019, 12:16

KLN Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.06.2019r.

Zarząd Spółki KLON S.A. przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18.06.2019r. wraz z projektami uchwał i formularzem do głosowania przez pełnomocnika.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki

Inne komunikaty