Notowania

EKOBOX: strona spółki
24.05.2019, 19:30

EBX Wybór Władz Spółki Ekobox S.A.

Zarząd Spółki EKOBOX S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 24 maja 2019 r. wybrała na przewodniczącego Rady Kamila Suchańskiego oraz na zastępcę przewodniczącego Józefa Korzeniowskiego.
Rada Nadzorcza na tym samym posiedzeniu dokonała wyboru Prezesa i Wiceprezesa Zarządu spółki EKOBOX S.A. Jednogłośnie na Prezesa wybrany został na kolejną kadencje Ryszard Iwańczyk a na Wiceprezesa Łukasz Milner

Inne komunikaty