Notowania

MOJ: strona spółki
27.05.2019, 17:00

MOJ Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

Zarząd MOJ S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 27 maja 2019 roku podjęła uchwały:
o ustanowieniu dwuosobowego składu Zarządu Spółki na kolejną V (piątą) kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu, W związku z upływem obecnej kadencji Zarządu Rada Nadzorcza ponownie powołała na funkcję Prezesa Zarządu Pana Jacka Kudelę oraz na funkcję Wiceprezesa Zarządu Pana Przemysława Biskupa. Informacja dot. Członków Zarządu an Jacek Kudela: WYKSZTAŁCENIE: 2013- nadal - POLITECHNIKA ŚLĄSKA w GLIWICACH, otwarty przewód doktorski 2000 AKADEMIA EKONOMICZNA w KATOWICACH - Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw 1994-1995 - POLITECHNIKA ŚLĄSKA w GLIWICACH, WYDZIAŁ GÓRNICZY, Specjalność –TECHNIK A EKSPLOATACJI ZŁÓŻ 1977-1981 - LICEUM DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE od 10.07.2018 - Prezes Zarządu MOJ S.A. od 12.12.2017 do 10.07. 2018 – umowa o świadczenie usług doradczych z MOJ S.A. od 2016 roku - Grupa Kapitałowa Fasing SA -Doradca Zarządu oraz Wiceprezes „ KONKO SA. Kompania Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego PIAST 2015 – 2016 - Prezes Zarządu Kompanijne Zakłady Remontowe „REMASZ” sp. z.o.o 2012 – 2015 - Dyrektor KWK „Piast” w Bieruniu, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego 2007 – 2012 - Dyrektor techniczny KWK „Piast” w Bieruniu, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego 2005 – 2006 - Główny inżynier górniczy pod ziemią 2004 – 2005 - Główny inżynier inwestycji i przygotowania produkcji Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego PIAST 2003 – 2004 - Główny inżynier inwestycji i przygotowania produkcji 2000 – 2003 - kierownik działu robót górniczych pod ziemią Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. Kopania Węgla Kamiennego CZECZOTT 1996 – 2000 -kierownik działu robót górniczych pod ziemią 1993 – 1996 -nadsztygar górniczy pod ziemią Kopania Węgla Kamiennego CZECZOTT 1991 – 1993 - sztygar oddziałowy pod ziemią 1989 – 1991 - sztygar zmianowy pod ziemią 1988 – 1989 - nadgórnik pod ziemią 1987 – 1988 - referent techniczny pod ziemią 1986 – 1987 - służba wojskowa 1986 – 1986 - stażysta pod ziemią DODATKOWE DOŚWIADCZENIE 2015 - członek Rady Nadzorczej K.Z.R. „REMASZ” Sp. z o.o. 2013 - 2014 - członek Rady Nadzorczej HALDEX S.A. 2011 - 2012 - członek Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych Puławy S.A. Udział w akcjach ratowniczych: 03-09.06.2002 - KWK PIAST – akcja pożarowa 04-06.07.1995 - KWK CZECZOTT– akcja zawałowa DODATKOWE KWALIFIKACJE, KURSY I WYRÓŻNIENIA • Kurs i egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa - lipiec 2011 • Dyplom Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa - lipiec 2011 • Dyplom ukończenia Szkoły Menadżerów Górniczych – Polska Fundacja Promocji Kadr w Warszawie - grudzień 2006 • Kwalifikacje Kierownika Ruchu Podziemnego Zakładu Górniczego wydobywającego węgiel kamienny – Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach - grudzień 2005 • Kwalifikacje Kierownika Działu Inwestycji w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – Okręgowy Urząd Górniczy w Tychach - styczeń 2005 • Certyfikat „Zarządza nie kosztami w kopalni węgla kamiennego” – Marcho-Consulting 1999 • Certyfikat „Zarządzanie zmianami” Projekt Management – Marcho-Consulting 1998 Według złożonego oświadczenia , pan Jacek Kudela nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej , jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Przemysław Biskup – Wiceprezes Zarządu Posiada wykształcenie wyższe, uzyskał tytuł magistra w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie. W 2014 roku ukończył studia podyplomowe na Akademii Polonijnej w Częstochowie w zakresie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przebieg dotychczasowej pracy zawodowej: Od 03.10.2003 do nadal w Spółce Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A Kolejno na stanowiskach: – specjalista d.s. magazynowych – kierowca - Starszy Specjalista d.s. Transportu i Administracji - Kierownik d.s. Transportu i Zakupów Materiałów Pozaprodukcyjnych - Dyrektor d.s. Inwestycji, Transportu i Zakupów. Od 01.04.2003 r. do 30.03.2016 r. prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Moto-bis Przemysław Biskup w Tarnowskich Górach. Od 08.08.2015 r. do 30.03.2016 r. świadczył usługi doradztwa spółce Carbonex Sp. z o. o. w Katowicach. Wykonywane prace nie były konkurencyjne w stosunku do spółki MOJ S.A. Przemysław Biskup nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Inne komunikaty