Notowania

BPN Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 26 czerwca 2019 r.

Zarząd Black Point S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 26 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 09:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze, przy ul. Zaolziańska 4 (budynek RODIS).
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA przekazana zostaje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty