Notowania

BITEVIL: strona spółki
31.05.2019, 21:54

BIT Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bit Evil S.A. na dzień 28.06.2019 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2019 r. o godz. 15:00 które odbędzie się w lokalu kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10, 00-491 Warszawa.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

Załączniki

Inne komunikaty