Notowania

LUKARDI: strona spółki
3.06.2019, 19:42

LUK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 lipca 2019 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lukardi S.A. na 1 lipca 2019 r. oraz treść projektów uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty