Trwa ładowanie...

Notowania

2IT Korekta raportu nr 2/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 31.05.2019 roku w przedmiocie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2019 roku na godzinę 10:00 2intellect.com S.A. dokonuje korekty oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do raportu „Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2018” w którym to podano błędnie godzinę rozpoczęcia ZWZ.
Było : Zarząd 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449009, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 28 czerwca 2019 r., na godzinę 9:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Jasielskiej 16 w Poznaniu. Jest: Zarząd 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449009, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 28 czerwca 2019 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Jasielskiej 16 w Poznaniu. Poprawna treść dokumentów w załączeniu

Załączniki

Inne komunikaty