Notowania

BLOOBER: strona spółki
4.06.2019, 21:33

BLO Sprzedaż gry "Layers of Fear 2"

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż powziął informację, że w pierwszych 7 dniach sprzedaży gry Emitenta „Layers of Fear 2” (dalej jako „Gra”) ilość sprzedanych sztuk przekroczyła 50 tyś. egzemplarzy. Premiera Gry miała miejsce 28 maja 2019r. W ocenie Spółki sprzedaż Gry będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta za rok 2019 i kolejne okresy.

Inne komunikaty