Notowania

BMX Zmiana porządku obrad ZWZ BioMaxima S.A. w dn. 27.06.2019

Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że otrzymał od uprawnionych akcjonariuszy żądania umieszczenia spraw w porządku obrad WZA, zwołanego na 27 czerwca 2019 r., wraz z projektami uchwał.
W związku z uwzględnieniem żądań, w porządku obrad pojawiły się dwa nowe punkty: - Powołanie członka Rady Nadzorczej - Podjęcie uchwały w zakresie „Zmiany Statutu Spółki, poprzez upoważnienie Zarządu, do emisji w granicach kapitału docelowego Spółki, nie więcej niż 400.000 akcji, z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji” Zmienione ogłoszenie, zawierające nowy porządek obrad, oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty