Notowania

UNIBEP: strona spółki
12.06.2019, 18:37

UNI Decyzja ZWZ UNIBEP S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2018 r.

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. obradujące w dniu 12 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 r. Zgodnie z podjętą uchwałą Akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 22 gr na jedną akcję.
Łączna wartość dywidendy wynosi 7 275 539,48 zł. Z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 wyłączone są akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2016 roku (Uchwała nr 19/2016) oraz zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017 roku (Uchwała nr 32/2017, zmieniona Uchwałą nr 4/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku). Na dzień 12 czerwca 2019 r. Spółka posiada 2 mln akcji własnych. Tym samym wypłatą dywidendy zostaną objęte 33.070.634 akcje Spółki. Dzień dywidendy (D) ustalono na dzień 25 czerwca 2019 r. Dzień wypłaty dywidendy (W) ustalono na dzień 9 lipca 2019 r.

Inne komunikaty