Notowania

UNIBEP: strona spółki
12.06.2019, 18:44

UNI Akcjonariusze posiadający ponad 5% na ZWZ UNIBEP S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r.

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka), przekazuje informację nt. akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu UNIBEP S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r. (ZWZ):
1. Zofia Mikołuszko - liczba akcji: 8 800 000, - liczba głosów przysługujących z akcji: 8 800 000, - procentowy udział w strukturze akcjonariatu ogółem – 25,09 % - procentowy udział w liczbie głosów w trakcie ZWZ w dniu 12 czerwca 2019 r. – 38,42% 2. Zofia Iwona Stajkowska - liczba akcji: 5 000 000, - liczba głosów przysługujących z akcji: 5 000 000, - procentowy udział w strukturze akcjonariatu ogółem – 14,26 % - procentowy udział w liczbie głosów w trakcie ZWZ w dniu 12 czerwca 2019 r. – 21,83% 3. Skowrońska Beata - liczba akcji: 5 600 000, - liczba głosów przysługujących z akcji: 5 600 000, - procentowy udział w strukturze akcjonariatu ogółem – 15,97 % - procentowy udział w liczbie głosów w trakcie ZWZ w dniu 12 czerwca 2019 r. – 24,45% 4. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA SANTANDER - liczba akcji: 3 418 000, - liczba głosów przysługujących z akcji: 3 418 000, - procentowy udział w strukturze akcjonariatu ogółem – 9,74 % - procentowy udział w liczbie głosów w trakcie ZWZ w dniu 12 czerwca 2019 r. – 14,92 %

Inne komunikaty