Notowania

INDYGO: strona spółki
12.06.2019, 22:09

IDG Powołanie osób nadzorujących

Zarząd spółki INDYGOTECH MINERALS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2019 r. powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Janusz Piejko i Aneta Kaczorowska.
Zarząd Spółki informuje, że szczegółowe życiorysy zawodowe nowych członków Rady Nadzorczej zostaną opublikowane niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Spółkę.

Inne komunikaty