Notowania

ROTOPINO: strona spółki
13.06.2019, 10:15

ROT Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu NewConnect akcji spółki Rotopino.pl S.A.

Zarząd Rotopino.pl S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, podjął Uchwałę nr 539/2019 w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego z dniem 18 czerwca 2019 roku akcji Emitenta oznaczonych kodem „PLMRKTC00010” z dniem 18 czerwca 2019 roku.

Inne komunikaty