Notowania

KANIA: strona spółki
14.06.2019, 20:57

KAN Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód

Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że:
1. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy ,wydał w dniu 13 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym postanowienie w przedmiocie ustanowenia kuratora dla reprezentowania praw obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym. Na podstawie art. 363 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo Restrukturyzacyjne kuratorem ustanowiony został Pan Michał Pawłowski. 2. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, wydał w dniu 13 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym postanowienie w przedmiocie powołania rady wierzycieli. Członkami rady zostali: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie, Hargic Woźniecki Sp. z o.o. Sk. z siedzibą w Szczeglinie, Gmina Pszczyna – Burmistrz Pszczyny oraz Kurator Obligatariuszy Pan Michał Pawłowski. Sąd powołał również zastępców członków rady wierzycieli: Jelux Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach oraz Pini Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że Spółka rozpoczęła spotkania informacyjne z głównymi wierzycielami finansowymi celem wypracowania planu działań restrukturyzacyjnych. Spółka będzie informować o kolejnych rozpoczętych etapach procesu restrukturyzacji na podstawie postępu prac.

Inne komunikaty