Notowania

ORN Nabycie akcji własnych

Zarząd Orion Investment SA ("Emitent") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orion Investment SA, Emitent w dniach 10-14 czerwca 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:
- w dniu 10 czerwca 2019 roku 220 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00203% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00203% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 11 czerwca 2019 roku 220 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,95 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00203% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00203% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 12 czerwca 2019 roku 145 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,98 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00134% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00134% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 13 czerwca 2019 roku 120 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,96 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00111% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00111% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 14 czerwca 2019 roku 120 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00111% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00111% głosów na Walnym Zgromadzeniu, W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 825 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,00762% kapitału zakładowego i dające prawo do 825 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,00762% ogólnej liczby głosów.  Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 14845 akcji własnych dających 14845 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,13716% kapitału zakładowego i 0,13716% ogólnej liczby głosów na WZA. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,27zł.

Inne komunikaty