Notowania

TRAKCJA: strona spółki
19.06.2019, 20:03

TRK Informacja o powołaniu Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zarząd Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcji PRKiI S.A. powołało:
1. Wojciecha Napiórkowskiego 2. Michała Hulbój 3. Łukasza Rozdeiczer-Kryszkowskiego na członków Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję. Ponadto zgodnie z uprawnieniem Akcjonariusza Spółki – COMSA S.A. - wynikającym z treści art. 13 ust. 4 Statutu Spółki, Akcjonariusz ten oświadczeniem z dnia 17 czerwca 2019 roku, które wpłynęło do Spółki w dniu 18 czerwca 2019 roku, powołał w skład Rady Nadzorczej Spółki: 1. Jorge Miarnau Montserrat 2. Fernando Perea Samarra 3. Miquel Llevat Vallespinosa 4. Dominik Radziwiłł. W związku z powyższym w skład Rady Nadzorczej Trakcji PRKiI S.A. wchodzą: 1. Wojciech Napiórkowski 2. Michał Hulbój 3. Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski 4. Dominik Radziwiłł 5. Miquel Llevat Vallespinosa 6. Fernando Perea Samarra 7. Jorge Miarnau Montserrat Według przedstawionych oświadczeń wszyscy członkowie Rady Nadzorczej: - nie wykonują innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby konkurencyjna wobec Spółki; - nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej; - nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki osobowej; - nie są wspólnikami lub akcjonariuszami konkurencyjnej spółki kapitałowej; - nie są członkami organu innej konkurencyjnej spółki kapitałowej; - nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; - nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej są: 1. Wojciech Napiórkowski 2. Michał Hulbój 3. Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski Poniżej szczegółowe informacje o członkach Rady Nadzorczej: Michał Hulbój Pan Michał Hulbój jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość (lata 1998-2003). Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Uzyskał pozytywny wynik dwóch egzaminów w programie CFA. Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej: 02.2004 – 06.2005 - Millennium Dom Maklerski S.A. – analityk akcji, 07.2005 – 02.2008 - PTE PZU S.A. – analityk akcji, 03.2008 – 05.2008 - AIG PTE S.A. – analityk akcji, 06.2008 – 10.2010 - PTE PZU S.A. – zarządzający portfelem akcji 10.2010 – 11.2011 - Skarbiec TFI – dyrektor biura zarządzania produktami akcyjnymi 02.2012 – 01.2013 - Erste Securities Polska S.A. – dyrektor biura analiz 02.2013 – 11.2014 - Forum TFI – członek zarządu, dyrektor biura zarządzania aktywami 12.2014 – 11.2018 Cresco sp. z o.o. – Prezes Zarządu Jest członkiem rad nadzorczych spółek: AC S.A., Nowa Gala S.A., EMC Instytut Medyczny S.A., LC CORP S.A., Orzeł Biały S.A. Od 16 czerwca 2016 roku Pan Michał Hulbój pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Trakcja PRKiI S.A. Wojciech Napiórkowski: Pan Wojciech Napiórkowski ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada także tytuł Master of Business Administration programu Politechniki Warszawskiej oraz London Business School. Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej: 1997-1999 - Domański Zakrzewski Palinka - kancelaria prawna Arthur Andersen 1999-2003 - Investment Manager w Emerging Ventures Limited 2003-2007 - Advent International – Dyrektor Inwestycyjny 2007-2011 - Bridgepoint Capital – Dyrektor (inwestycje w spółki, organizowanie różnych form finansowania, od nadzór nad działalnością operacyjną spółek portfelowych) 07.2011 - Abris Capital Partners - doradztwo i generowanie transakcji 12.2012-01.2014 - Investors TFI - Wiceprezes Zarządu od 05.2014 – 08.2018 Aktivst FIZ – Dyrektor Zarządzający pierwszym polskim funduszem aktywistycznym (Vestor DM) Główne projekty realizowane przez Pana Wojciecha Napiórkowskiego dotyczyły: fuzji i przejęć, emisji obligacji zamiennych, publicznych i prywatnych ofert, wykupu firm przez inwestorów branżowych oraz emisje opcji managerskich. Jest członkiem rad nadzorczych spółek: Soho Development S.A., Qumak S.A., Adiuvo Investments S.A., Ferro S.A., Boombit S.A. Doświadczenie w radach nadzorczych: GTC S.A., Kopex S.A., Scanmed Multimedis S.A., Od 29 czerwca 2012r. Pan Wojciech Napiórkowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Trakcja S.A., a od 19 września 2012r. pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Trakcja S.A. Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski Pan Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Harvard Law School (Master of laws). Ukończył także studia na University of London oraz Chartered Institute of Arbitrators (Dyplom z Międzynarodowego Arbitrażu Gospodarczego). Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski jest adwokatem oraz posiada uprawnienia jako Solicitor (England and Wales) oraz Attorney at law (USA – New York). Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej: Od 06.2014 – Chartered Institute of Procurement and Supply – Country Manager na Polskę Od 08.2011 – BATNA Group Sp. z o.o. Współwłaściciel, Prezes Zarządu od 08/2015 Od 01.2009 – Indywidualna Kancelaria Adwokacka – Adwokat, Mediator, Arbiter Od 09.2004 – Georgetown University Law Center – Adjunct Professor of Law 2011 – 2015 – Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej – Prezes 2012 – 2013 – Libella Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 2007 – 2011 – Clifford Chance (Londyn i Warszawa) – Senior Associate 2005 – 2006 – World Bank, International Finance Corporation (Washington, DC) – Konsultant 2002 – 2006 – Harvard Law School (Boston MA), Program on Negotiation – Senior Hewlett Fellow on Law and Negotiations; Research Associate 1999 – 2001 – CMS Cameron McKenna (Warszawa) – Associate Ponadto Pan Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski posiada doświadczenie jako członek lub przewodniczący rad nadzorczych w spółkach: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Libella Sp. z o.o., Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o.; Warszawskie Centrum Nowych Technologii Sp. z o.o. AmRest Holdings SE, Braster S.A. Od 16 czerwca 2016r. Pan Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Trakcja PRKiI S.A., jak również pełnił funkcję członka Komitetu Audytu Trakcja S.A. Dominik Radziwiłł Pan Dominik Radziwiłł ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem wydziału lingwistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także studia w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej: 08.2012 – 09.2015 – Międzynarodowy Fundusz Walutowy – Zastępca Dyrektora Wykonawczego; 02.2009 – 07.2012 – Ministerstwo Finansów - Podsekretarz Stanu, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego; 2007-2008 – BOT/PGE Górnictwo i Energetyka S.A. – Prezes Zarządu; 2001-2006 – Dresdner Kleinwort – Wiceprezes Zarządu; 1998-2001 – BNP – Dresdner Bank – Wiceprezes Zarządu; 1996-1998 – Banque ARJIL – Dyrektor; 1992-1996 – Bankers Trust Company – Starszy Wspólnik; 1991-1992 – Partner Consulting –Konsultant. Pan Dominik Radziwiłł jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego EFSI (plan Junckera), pełni również funkcje członka Rady Nadzorczej w GGE a.s. – słowackiej spółce energetycznej. Miquel Llevat Vallespinosa Pan Miquel Llevat Vallespinosa ma wykształcenie wyższe, posiada tytuł inżyniera. Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej: 1991 – 1993 – Dyrektor Operacyjny (Chief Operating Officer) – Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC, Barcelona, Hiszpania) 1993 – 2000 – Dyrektor Wykonawczy (Chief Executive Officer) – Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC, Barcelona, Hiszpania) 1994 – 2000 – Dyrektor Zarządzający – Ferrocariles de Montana de Grandes Pendientes S.A.(FMGP, Barcelona, Hiszpania) 2000 – do chwili obecnej - Dyrektor Techniczny – COMSA GROUP (obecnie COMSA CORPORACIÓN GROUP) 2004 – do chwili obecnej – Dyrektor ds. transportu i logistyki – COMSA GROUP (obecnie COMSA CORPORACIÓN GROUP) 2010 – 2014 – Dyrektor Rozwoju Międzynarodowego – COMSA GROUP (obecnie COMSA CORPORACIÓN GROUP) 2014 – do chwili obecnej – Dyrektor Generalny ds. rozwoju – COMSA CORPORACIÓN GROUP Pan Miquel Llevat Vallespinosa pełni funkcję Prezesa Zarządu w następujących spółkach: COMSA EMTE sp. z o.o., COMSA RAIL TRANSPORT, S.A., MEXADASA, S.A. de C.V. Pełni również funkcję Przedstawiciela COMSA, S.A.U., członka zarządu spółki ICONUS, S.L., Przedstawiciela COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.U. (uprzednio pod nazwą EMTE, S.L.U.), osoba współzarządzająca ADASA SISTEMAS, S.A.U. Fernando Perea Samarra Pan Fernando Perea Samarra posiada tytuł licencjata z zakresu ekonomii. Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej: 1982 – 1983 – Asystent Dyrektora Generalnego– Robbins & Myers España (Barcelona, Hiszpania) 1984 – 1987 – Starszy Audytor– Arthur Andersen & Co. (Barcelona, Hiszpania) 1987 – 1989 – Kontroler Finansowy– Douwe Egberts Spain (Barcelona, Hiszpania) 1989 – 2002 – Dyrektor Finansowy Wydziału (Division CFO)– Water & Wastewater Division of AGBAR (Barcelona, Hiszpania) 2002 – 2008 –Dyrektor Finansowy AGBAR GROUP– Grupo Aguas de Barcelona (Barcelona, Hiszpania) 2008 – 2009 – Główny Menadżer ds. Rozwoju Działalności Gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych (USA Business Development General Manager)– AGBAR GROUP (Barcelona, Hiszpania) 2009 – 2011 – Partner– ADIGO – M&A Advisors, S.L. (Barcelona, Hiszpania) 2011 – obecnie – COMSA EMTE GROUP CFO (obecnie COMSA CORPORACION GROUP) (Barcelona, Hiszpania) Od 24.10.2003 do 05.03.2007, Pan Fernando Perea Samarra pełnił funkcję członka Zarządu w spółkach EMTE, S.A. – poprzednia nazwa firmy “EMTE, S.L.” (w ówczesnym czasie spółka zależna w 50% od AGBAR GROUP), “TRIBUGEST, S.A.”, “AGBAR USA, PLC” oraz “LYDEC CASABLANCA (Morocco)” (wszystkie z nich są spółkami zależnymi w 100% od AGBAR GROUP). Od 21 lipca 2011 do 15 października 2014 – pełnił funkcję Przedstawiciela COMSA, S.A. działającej jako Manager Director Zarządu w spółce ICONUS, S.L. Od 6 lutego 2012 do 20 września 2013 – pełnił funkcję Przedstawiciela COMSA, S.A. działającej jako Manager Director Zarządu w spółce CONCESIONARIA BARCELONESA, S.L. Od 6 lutego 2012 do 16 marca 2016 – pełnił funkcję Przedstawiciela COMSA, S.A., działającej jako Manager Director Zarządu w spółce CORPORACIÓN CLD SERVICIOS URGANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, S.L. W chwili obecnej, Pan Fernando Perea Samarra pełni funkcję członka zarządu następujących spółek: "COMSA EMTE POLSKA, Sp. z o.o." , "COMSA EMTE, S.A. de C.V.", México, "COMSA EMTE MEX, S.A. de C.V.", “COMSA INFRAESTRUCTURAS, S.A. de C.V.”, “PROGRESO TÉCNICO EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.”, “COMSA PERU, S.A.C.”, “COMSA COLOMBIA, S.A.S.”, “COMSAEMTE INFRAESTRUCTURAS ECUADOR, S.A.”, “COMSA INFRASTRUKTURA d.o.o”, “Fergrupo Construçoes e Técnicas Ferroviárias, S.A.”, “BONAIRE CLIMATECNICA, LTDA”, “COMSA INDUSTRIAL CHILE, S.A.”, “COMSA INDUSTRIAL COLOMBIA, S.A.S.”, “COMSA INDUSTRIAL PERU, S.A.C.”, “MEXADASA, S.A. de C.V.”. Jorge Miarnau Montserrat Pan Jorge Miarnau Montserrat ma wykształcenie wyższe. Posiada tytuł inżyniera (1987 r.) oraz tytuł magistra w zarządzaniu i kierowaniu spółkami budowlanymi uzyskany w Fundacion Agustin de Betancourt w Madrycie (1989 r.). Pan Jorge Miarnau Montserrat ukończył także General Management Program dla dyrektorów zarządzających organizowany przez IESE Business School w Barcelonie (1997 r.). Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej: 1999 do 2003 – Dyrektor odpowiedzialny za koleje – GRUPO COMSA S.A. (obecnie GRUPO COMSA EMTE) 2001 do 2003 – Członek Rady Dyrektorów – GRUPO COMSA S.A. (obecnie GRUPO COMSA EMTE) od 1998 do chwili obecnej – Prezes – GRUPO COMSA S.A. (od 2009 r. GRUPO COMSA EMTE, a od 2016 GRUPO COMSA CORPORACIÓN) Ponadto obecnie Pan Jorge Miarnau Montserrat pełni funkcję Prezesa COMSA CORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.L. (uprzednio pod nazwą COMSA EMTE,S.L.). Pan Jorge Miarnau Montserrat pełni obecnie funkcje członka organu zarządczego (jako członka organów zarządczych, osoby zarządzającej lub współzarządzającej) w następujących spółkach: COMSA MEDIO AMBIENTE S.L.U. (uprzednio pod nazwą COMSA EMTE MEDIO AMBIENTE, S.L.U.), COMSA CONCESIONES, S.L.U. (uprzednio pod nazwą COMSA EMTE CONCESIONES S.L.U.), COMSA LOGISTICA, S.L. (uprzednio pod nazwą COMSA EMTE T&L S.L.U.), COMSA, S.A.U., COMSA ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.U. (uprzednio pod nazwą COMSA EMTE ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.U.), COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.U. (uprzednio pod nazwą EMTE S.L.U.), IOSA INMUEBLES, S.L.U., TAMISA AGRICOLA, S.L., T.I.2009, S.L., VATAPA INVERSIONES, S.L., SHERATAN MANAGEMENT, S.L., TAMISA INVERSIONES, S.L., FUNDACIÓN PRIVADA MIARNAU, TRAVIPOS, S.A., ICONUS, S.L., UBLADESA, S.A., ADASA SISTEMAS, S.A.U., LOGISTICA PENINSULAR XXI, S.L., ASEPEYO. Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty