Notowania

EDISON: strona spółki
19.06.2019, 20:41

EDN Zbycie aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową

Zarząd Spółki informuje w nawiązaniu do raportu nr 2/2019, że w dniu dzisiejszym EDISON S.A. zawarł z Omegia S.A. umowy na podstawie których EDISON S.A. dokonał sprzedaży aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową.
Aktywa zbywane to nieruchomości zbywane za kwotę 2.058.000 zł, w tym 200.000 zł przez przejęcie długu i aktywa finansowe w postaci akcji i obligacji oraz wierzytelności, zbywane za kwotę 1.092.000 zł. Zbycie aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową nastąpiło w realizacji przez Omegia S.A. umowy zbycia akcji EDISON S.A. zawartej z EDITEL Austria, w związku z przejęciem EDISON S.A. przez EDITEL Austria GmbH.

Inne komunikaty