Notowania

KLON: strona spółki
21.06.2019, 10:31

KLN Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu KLON S.A. w dniu 18 czerwca 2019r.

Zarząd KLON S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18.06.2019r., posiadały co najmniej 5% w głosach.
MERA SPÓŁKA AKCYJNA, posiadająca 10 000 000 głosów, co stanowiło 62,50% ogólnej liczby głosów na ZWZA i 42,68% głosów ogółem w Spółce. T5 Spółka z o.o., posiadająca 6 000 000, co stanowiło 37,50% ogólnej liczby głosów na ZWZA i 25,60% głosów ogółem w spółce.

Inne komunikaty