Notowania

KME: strona spółki
26.06.2019, 15:35

KME Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 25 czerwca 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Magdalenę Mierzwicką–Imiołek tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze, Spółka powzięła informację o zbyciu przez Magdalenę Mierzwicką–Imiołek w dniu 21 czerwca 2019 roku łącznie 19 sztuk obligacji Spółki. Transakcji dokonano na Catalyst rynku obligacji GPW ASO.
Pani Magdalena Mierzwicka–Imiołek sprawuje funkcję Dyrektora Zarządzającego w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych oraz jest żoną Prezesa Zarządu Emitenta, Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty