Notowania

INFRA: strona spółki
27.06.2019, 13:27

IFA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2019 r.

Zarząd Spółki INFRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.06.2019 roku.

Załączniki

Inne komunikaty