Notowania

VISION: strona spółki
28.06.2019, 1:01

VIV Lista akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 27 czerwca 2019 roku, posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów EUROINVESTMENT S.A.

W dniu 27 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. W związku z powyższym, przekazujemy wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.
Nazwa akcjonariusza – VAP Video Art Production GmbH z siedzibą w Hamburgu Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 30.000.000 Udział w głosach na ZWZ w proc. – 50% Udział w ogólnej liczbie głosów w proc. – 10,71% Nazwa akcjonariusza – Michał Siciński Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 30.000.000 Udział w głosach na ZWZ w proc. – 50% Udział w ogólnej liczbie głosów w proc. – 10,71%

Inne komunikaty