Trwa ładowanie...

Notowania

GROCLIN: strona spółki
28.06.2019, 16:17

GCN Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r. („ZWZ”) wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami.
Treść podjętych uchwał wraz z wynikami głosowań nad uchwałami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały oraz nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Załączniki

Inne komunikaty