Trwa ładowanie...

Notowania

GROCLIN: strona spółki
28.06.2019, 16:22

GCN Powołanie członków Zarządu Groclin S.A.

Zarząd Groclin S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Groclin S.A. działając na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej Groclin S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r. w związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu Groclin S.A. postanowiła do składu Zarządu Spółki powołać:
1. André Gerstner i powierzyć funkcję Prezesa Zarządu. 2. Barbarę Sikorską-Puk i powierzyć funkcję Wiceprezesa Zarządu. Spółka podaje informacje o powołanym Prezesie i Wiceprezesie Zarządu Groclin S.A.: André Gerstner - Prezes Zarządu Groclin S.A. W latach 1996-2003 pan André Gerstner studiował na Technische Universität Dresden. Doświadczenie zawodowe: 2003- 2006 - P-D Kabel-Technik- Polska Sp. z o.o., Członek Zarządu KTP od 2006 Prezes Zarządu Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. od 2013 - 2014 Wiceprezes Zarządu Inter Groclin Auto S.A., od 2014 - Prezes Zarządu Groclin S.A. (poprzednio Inter Groclin Auto S.A.) oraz Członek Zarządu spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GROCLIN. Pan André Gerstner poza przedsiębiorstwem Emitenta i Grupą Kapitałową Emitenta pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki pod firmą: Gerstner Managementholding GmbH z siedzibą w Dreźnie (RFN) i Prezesa Zarządu spółki pod firmą: Kabelconcept Hornig GmbH z siedzibą w Teltow (RFN), przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan André Gerstner nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan André Gerstner nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Barbara Sikorska-Puk – Wiceprezes Zarządu Groclin S.A. Pani Barbara Sikorska-Puk jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła też studia podyplomowe w The Nottingham Trend University, gdzie zdobyła tytuł Execuitive MBA. Z branżą motoryzacyjną oraz spółką Groclin związana jest od 1997 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała przechodząc różne stopie kwalifikacji. W latach 1999 – 2007 była Sekretarzem Rady Nadzorczej Inter Groclin S.A. Następnie, do roku 2013 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych, do września 2015 roku – Dyrektora Zarządzającego w Groclin SA., a od września 2015 roku pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Groclin S.A. Pani Barbara Sikorska-Puk nie prowadzi działalności konkurencyjnej lub innej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Barbara Sikorska-Puk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Inne komunikaty