Notowania

GOTFI: strona spółki
28.06.2019, 22:43

GTF Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zarząd Spółki GO TFI S.A. niniejszym informuje o ustaleniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjionariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2016 r. i wyznaczeniu dnia wznowienia obrad na dzień 12 lipca 2019 r. o godz. 15:00

Inne komunikaty