Notowania

SIMPLE: strona spółki
4.07.2019, 15:25

SME Wybór oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zarząd Simple S.A. [Emitent, Spółka] informuję, iż w dniu 4 lipca 2019 roku powziął informację o wyborze przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu [Zamawiający] oferty złożonej przez Emitenta w nieograniczonym przetargu na dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP [Zamówienie].
Oferta Spółki jest jedyną ofertą, która nie została odrzucona przez Zamawiającego. Cena oferty złożonej przez Emitenta wynosi ok. 5,53 mln zł brutto. Pierwotna kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia wynosiła 5,29 mln zł brutto. Termin zakończenia wdrożenia zaplanowany został na dzień na 31.10.2021 r., natomiast usługa utrzymania świadczona będzie przez okres 120 miesięcy od daty zakończenia Gwarancji Jakości. O kolejnych istotnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego, w tym o fakcie podpisania umowy Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty