Notowania

LUKARDI: strona spółki
8.07.2019, 17:26

LUK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Lukardi S.A. w dniu 1 lipca 2019 r.

Zarząd Lukardi S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 lipca 2019 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
1. Pan Krzysztof Luty wraz z Akquinet Polska Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.256.872 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji:2.513.744 Udział głosów na tym WZA: 24,73% Udział w ogólnej liczbie głosów: 21,11% 2. Pan Jacek Karnat Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.231.128 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.562.256 Udział głosów na tym WZA: 24,23% Udział w ogólnej liczbie głosów: 20,67% 3. Pan Lech Dzierżawski Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 796.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.692.000 Udział głosów na tym WZA: 15,66% Udział w ogólnej liczbie głosów: 13,37% 4. Pan Łukasz Warzec Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.798.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.646.000 Udział głosów na tym WZA: 35,38% Udział w ogólnej liczbie głosów: 30,19%

Inne komunikaty