Trwa ładowanie...
bDTLcsWd

Notowania

EKOBOX: strona spółki
9.07.2019, 16:36

EBX Powołonie Członka Zarządu

Zarząd EKOBOX S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj 09.07.2019 roku, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Waldemara Rogalę na stanowisko Członka Zarządu Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Waldemar Rogala nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, nie pozostaje wspólnikiem w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta, członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta osoby prawnej. Pan Waldemar Rogala nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Dodatkowo informujemy , że Rada Nadzorcza podjęła także uchwałę w której ustaliła liczbę członków Zarządu spółki na trzech (Prezes, Wiceprezes i Członek Zarządu) .Podstawa prawna: § 5 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty

bDTLcsWL