Trwa ładowanie...

Notowania

IGN Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 28 czerwca 2019 r.

Zarząd INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.
Akcjonariusz: Jacek Wojciechowicz Liczba zarejestrowanych na WZ akcji: 1.518.659 Udział w głosach na WZ: 68 % Udział w ogólnej liczbie głosów: 26,63% Akcjonariusz Venture Inc. S.A. Liczba zarejestrowanych na WZ akcji: 714.726 Udział w głosach na WZ: 32 % Udział w ogólnej liczbie głosów: 12,54%

Inne komunikaty