Notowania

GOTFI: strona spółki
12.07.2019, 18:29

GTF Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zarząd GO TFI S.A. informuje, że w dniu 12 lipca 2019 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym powzięto uchwały o nr 22-26 o powołaniu członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
Skład Rady Nadzorczej nowej kadencji przedstawia się następująco: 1.Andrzej Kulik 2.Marek Kołodziejak 3.Aleksander Romanowski 4.Jakub Napierała 5.Jan Kuźma

Inne komunikaty