Notowania

BITEVIL: strona spółki
15.07.2019, 19:06

BIT Raport miesięczny za czerwiec 2019 BIT EVIL S.A.

Zarząd spółki BITEVIL S.A. _"Spółka"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2019 z dnia 7 maja 2019 r. przekazuje informację o wynikach finansowych Spółki osiągniętych w czerwcu 2019 roku.
Podstawowe informacje przekazane w raporcie miesięcznym: - przychody ze sprzedaży za czerwiec 2019 wyniosły 198 836 PLN - przychody za okres styczeń – czerwiec wyniosły 663 061 PLN, w tym przychody krajowe 154 757 PLN oraz przychody z działalności zagranicznej 508 304 PLN, - godziny programistyczne w czerwcu 2019 r. wyniosły 930h, - wszystkie godziny przepracowane w czerwcu 2019 r. do ofakturowania wynosiły 854h.

Załączniki

Inne komunikaty