Notowania

PHN: strona spółki
16.07.2019, 17:27

PHN Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej przez spółkę zależną Emitenta

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 13/2018 z dnia 8 maja 2018 r., Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent") informuje, że w dniu 16 lipca 2019 r. spółka zależna Emitenta - PHN SPV 11 PHN K spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „PHN SPV 11”) zawarła ze spółką MDR Wrocław Zatorska-Odolanowska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tj. spółki zależnej od PFR Nieruchomości S.A. (dalej „MDR Wrocław Zatorska-Odolanowska”), umowę sprzedaży nieruchomości oraz ustanowienia służebności.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez PHN SPV 11 na rzecz MDR Wrocław Zatorska-Odolanowska nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Odolanowskiej o łącznym obszarze 12,3297 ha. Przedmiotowa nieruchomość sprzedana została powyżej wartości księgowej. Warunki umowy sprzedaży nie odbiegają od powszechnie stosowanych standardów dla tego typu umów. MDR Wrocław Zatorska-Odolanowska nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem i PHN SPV 11 ani ich osobami zarządzającymi i nadzorującymi. Środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na finansowanie nowych projektów, jak również refinansowanie kredytów inwestycyjnych. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty