Notowania

MOJ: strona spółki
17.07.2019, 11:55

MOJ Transakcje z GK FASING S.A.

Zarząd MOJ S.A. informuje , że w dniu dzisiejszym przyjął do realizacji siedem zamówień wystawionych przez GK FASING S.A. na kwotę 1.114,5 tys. zł. Przedmiotem tych zamówień są odkuwki ogniw i półogniw. W ramach współpracy pomiędzy spółkami wartość jednostkowych kilkunastokrotnych zamówień GK FASING S.A. złożonych w MOJ S.A. w okresie od 23.01.2019 r. tj. od publikacji raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 23.01.2019 r. do dnia dzisiejszego , włączając dzisiejsze zamówienia wynosi łącznie 6 846 tys. zł.Przedmitem tych zamówień były odkuwki ogniw, zgrzebeł i zamków. Zamówieniem o największej wartości było zamówienie na dostawę odkuwki ogniwa o wartości 1 206 tys. zł otrzymane 28.03.2019 r. Współpraca z GK FASING jest prowadzona na warunkach rynkowych.

Inne komunikaty