Notowania

BLIRT: strona spółki
29.07.2019, 13:54

BLR Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za II kw. 2019 r. oraz za okres I-II kw. 2019 r.

Zarząd BLIRT S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z finalizacją procesu sporządzenia danych finansowych za II kw. 2019 r. oraz odpowiednio za okres I-II kw. 2019 r. podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki finansowe Spółki za II kw. 2019 r. kształtują się następująco:  przychody ze sprzedaży: 2,8 mln zł (wobec 1 mln zł w II kw. 2018 r.; wzrost o 189% oraz wobec 2,1 mln w I kw. 2019r.; wzrost o 35%),  wynik netto: zysk 0,4 mln zł (wobec straty 1,35 mln zł w II kw. 2018 r. oraz wobec straty 0,4 mln w I kw. 2019r.) . Wstępne wyniki finansowe Spółki za okres I-II kw. 2019 r. kształtują się następująco:  przychody ze sprzedaży: 4,9 mln zł (wobec 2,6 mln zł w 2018 r.; wzrost o 89%),  wynik netto: zysk 4 tys. zł (wobec straty 2,2 mln zł w 2018 r.). W ocenie Zarządu Emitenta za wzrost przychodów Spółki w II kwartale 2019 r. oraz uzyskany dodatni wynik finansowy odpowiadają przede wszystkim zintensyfikowane działania sprzedażowe. Częściowo poprawa wyników finansowych jest też efektem realizacji w danym okresie projektów analitycznych, które zostały przesunięte jeszcze z roku 2018. Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych począwszy od III kw. 2017 r. Emitent przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za II kw. 2019 r. oraz za okres I-II kw. 2019 r. zostaną przekazane w raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany w dniu 9 sierpnia 2019 r.

Inne komunikaty