Notowania

MINERAL: strona spółki
30.07.2019, 16:57

MND Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 27 czerwca 2019 r.

Zarząd spółki Mineral Midrange S.A. "Emitent", "Spółka" przekazuje wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 czerwca 2019 r. posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu:
1. Marek Wojtachnia – 606 883 akcji, co uprawniało do 606 883 głosów na WZA, stanowiących 13,77% głosów w ogólnej liczne głosów w Spółce oraz stanowiących 34,46% głosów na WZA. 2. Tomasz Lewicki– 1 154 000 akcji, co uprawniało do 1 154 000 głosów na WZA, stanowiących 26,18% głosów w ogólnej liczne głosów w Spółce oraz stanowiących 65,54% głosów na WZA.

Inne komunikaty